Home / Giải bài tập Địa lý 12 / Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Hướng dẫn trả lời bài 1 trang 56 sgk Địa Lí 12:

Trả lời:

   – Tìm đọc các dãy núi, cao nguyên, đỉnh núi, các dòng sông (theo yêu cầu của bài) dựa trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam).

   – Xác định vị trí các dãy núi, đỉnh núi và các dòng sông nêu trong bài trên bản đồ.

Hướng dẫn trả lời bài 2 trang 56 sgk Địa Lí 12:

Trả lời:

   – Tự vẽ lược đồ trống Việt Nam.

   – Điền các nội dung theo yêu cầu vào lược đồ.

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Check Also

bodethi img - Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *