Home / Giải bài tập Địa lý 12 / Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Giải bài tập Địa lý lớp 12 Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Câu 1: Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta?

Lời giải:

– Bối cảnh: Tình hình quốc tế diễn biến hết sức phức tạp (Nhiều nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô tiến hành cải cách nhưng không thành công. Liên Xô, thành trì của phe XHCN tan rã, nhiều nước XHCN khác chuyển đổi nền kinh tế và đường lối phát triển,…).

– Ảnh hưởng đến công cuộc Đổi mới của nước ta:

  • Đổi mới ở nước ta là tất yếu và không có sự lựa chọn nào khác.
  • Nước ta học tập được kinh nghiệm của các nước để chọn hướng Đổi mới đúng đắn, đưa công cuộc Đổi mới của nước ta đến thành công.

Câu 2: Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Lời giải:

Một số thành tựu đã đạt được là:

  • Lạm phát được đẩy lùi.
  • Tốc độ tăng trường GDP khá cao. Năm 1999, dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt mức 4,8% và đã tăng lên 8,4% vào năm 2005.
  • Cơ cấu chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong cơ cấu, tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng tăng nhanh nhất, tỉ trọng của khu vực nông – lâm ngư nghiệp từng bước giảm.
  • Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét.
  • Đạt được nhiều thành tựu trong xóa đói, giảm nghèo.
>> Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

Check Also

bodethi img - Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *